Τηλ. 210 9950777 

  • Δεξίωση γάμου
  • Συνέδριο Gilead στην Ελλάδα
  • Συνέδριο περιφεριαρχών Ελλάδος
  • Συνεργασία ΟΤΕ - NBC

Μίκτες

Τιμή πώλησης: 110,00 €
Τιμή πώλησης: 177,00 €