Τηλ. 210 9950777 

  • Δεξίωση γάμου
  • Συνέδριο Gilead στην Ελλάδα
  • Συνέδριο περιφεριαρχών Ελλάδος
  • Συνεργασία ΟΤΕ - NBC

Extension Cable 5m (IMS)

Τιμή πώλησης: 42,44 €

Περιγραφή

Για την σύνδεση των μονάδων συνέδρων με την κεντρική μονάδα διατίθεται καλώδιο επέκτασης 5m.